تلفن تماس:  88310976

شنبه تا 5شنبه   ساعت: 9 صبح الی 5 بعد ازظهر

ساعت FB30

ساعت رومیزی مدیریتی

02

ساعت رومیزی مدیریتی نفیس

عدم موجودی

ساعت FB18

ساعت رومیزی FB18

04

ساعت تبلیغاتی رومیزی FB18

عدم موجودی

ساعت Z9

ساعت رومیزی Z9

06

ساعت تبلیغاتی رومیزی Z9

عدم موجودی

ساعت Fr2

ساعت رومیزی Fr2

08

ساعت تبلیغاتی رومیزی Fr2

عدم موجودی

ساعت BD7

ساعت رومیزی لوکس

01

ساعت تبلیغاتی رومیزی لوکس

عدم موجودی

ساعت رومیزی لوکس با کره ،دما سنج ، ساعت ، رطوبت سنج

ساعت FB12

ساعت رومیزی FB12

03

ساعت تبلیغاتی رومیزی FB12

عدم موجودی

ساعت FB17

ساعت رومیزی FB17

05

ساعت تبلیغاتی رومیزی FB17

عدم موجودی

ساعت Z8

ساعت رومیزی Z8

07

ساعت تبلیغاتی رومیزی Z8

عدم موجودی

 

تهران، خیابان مطهری، بعد از سلیمان خاطر


پلاک 146، طبقه 2 ،واحد 4

 

                   شنبه تا 5شنبه

ساعت: 9 صبح الی 5 بعد ازظهر

 تلفن:  6 7 9 0 1 3 8 8

 همراه : 09124318241

تلفکس: 4 9 7 1 1  3 8 8

samir.avd.ir@gmail.com